Jezírka

Více jak pětadvacetileté zkušenosti s fungováním koupacích jezírek přineslo zásadní poznatky v oblasti čistoty vody. Postupně jsme vyvinuli originální technologii čištění jezírek, která dlouhodobě udržuje stabilní kvalitu vody. Fungování přírodních jezírek je neustále zdokonalováno v souladu s novými poznatky a s využitím vývoje v oblasti nejnovějších technologií a materiálů.

Azurové jezírko s mělkou zónou se dnem z kačírku položené před moderní vilou.

Výhody koupacích jezírek

  • náklady na provoz jsou nízké a zahrnují hlavně elektřinu na provoz oběhového čerpadla
  • není nutné pravidelně měnit vodu v jezírku, pouze se dopouští odpařená
  • koupání je zdravější než v bazénu udržovaném pomocí chemie (zejména nehrozí nebezpečí alergií na chlor)
  • jezírko zapadá mnohem lépe do celkové estetiky zahrady
  • vytváří nový prostor pro vzácné a krásné druhy živočichů a rostlin

Proč přírodní koupací jezírko?

Přírodní jezírko je jeden z nejhodnotnějších prvků zahrady. Vedle mimořádné estetické kvality zahrnuje i hledisko ekologické a především rekreační. Estetika jezírka je samozřejmě odvislá od celkového ztvárnění jak jezírka samotného, tak i jeho okolí včetně domu a celé zahrady. Zde hraje zásadní roli osoba zahradního architekta, jeho vize, zkušenost a profesní schopnosti. Při návrhu jezírka je nutno zohlednit nejen krásu a atraktivitu vody, ale i bezproblémovou funkci, spolehlivost a bezpečnost provozu. Velkou část roku se na zahradě nekoupeme, ale zato se na ni stále díváme! A v tomto směru jezírko nabízí mnoho dalších zážitků. Umožňuje pěstování a pozorování celé řady krásně a neobvykle kvetoucích vodních i mokřadních rostlin, ale i barevných rybek.

Koupání v živé vodě

Vodní plocha jezírka s vodními rostlinami. Ve vzdálené části leží prameniště s kaskádou kamenů tvořící vodopády. Koupací jezírko je v principu foliové jezírko takových rozměrů, aby se v něm dalo pohodlně a bezpečně koupat i plavat. Na rozdíl od okrasných je vybaveno náročnější a kvalitnější technikou a materiály. Také konstrukce je speciálně upravena tak, aby prostor na koupání byl samostatný a ničím nerušený. Součástí je samozřejmě i bezpečný a pohodlný vstup do vody, plocha na opalování (molo) a podobně.

Myšlenka na koupání v „živé“ vodě je jistě staršího data, ale teprve až v dnešní době je tento přístup opravdu smysluplný a efektivní: na jedné straně máme k dispozici nové materiály a techniku, na druhé potřebné znalosti v oboru biologického čištění vod. Při správné konstrukci totiž za nás (a bez nás) dnem i nocí pracují celé armády užitečných mikroorganismů a rozmanité druhy vodních a mokřadních rostlin. Rozkládají, nasávají a přeměňují látky ke stavbě svých těl. To se za vhodných podmínek děje automaticky, neboť čistota vody je přirozený stav stejně jako je přirozeností člověka být zdravý.

Čistota vody v koupacím jezírku

Čistota vody v jezírku je zajištěna několika základními principy: mezi nejdůležitější patří vysoký obsah kyslíku a co nejnižší obsah živin pro růst řas - především fosforu a dusíku.

Obsah kyslíku klesá úměrně se vzrůstající teplotou vody. Nejkritičtější to tedy bude v období letních veder. Kyslík se do vody přidává formou provzdušňování. K tomu se nejlépe hodí potok s kaskádou, vodotrysk, chrlič, provzdušňovač a podobně. Kyslík působí ve vodě oxidačně a podporuje život užitečných mikroorganismů, které rozkládají organické látky včetně řas.

Ryby

Hejno červených rybiček u vodními rostlinami porostlého  přehu jezírka. Častou otázkou jsou i ryby v jezírku. Tito živočichové mají své skvělé i horší stránky. Svými výkaly vodu v zásadě znečišťují - zvyšují koncentraci živin a tím i tvorbu řas. Řasami se však i živí. Především však požírají nejrůznější drobné živočichy a tím nás zbavují nepříjemností. Jde hlavně o larvy komárů, kterých ale v čisté vodě moc nenajdeme, dále pulce, z leknínů mšice a z hladiny posbírají všechno, co se hýbe. S rybami se tedy dá společně i koupat. Mezi nejvhodnější druhy patří Karas zlatý, Jesen zlatý nebo modrý, Perlín zlatý. Budete-li mít štěstí, nastěhují se do jezírka i vzácní, krásní a užiteční tvorové jako jsou mloci, čolci a podobně. Pozorování ryb a života kolem vody je navíc doslova balzám na duši.

Řasy

Řasy jsou obecně považovány za největší problém v jezírkách. Jejich výskyt a množství je závislý na mnoha faktorech: kvalita vody, pH, teplota, oslunění, živiny a kyslík. Strategie je vedena myšlenkou, že čím méně vhodné budou podmínky pro život řas, tím čistší voda v jezírku bude. Zároveň ale nesmí být narušena co nejvyšší estetická a rekreační hodnota jezírka pro její uživatele. Proto mezi nejdůležitější opatření patří mechanická filtrace, pohyb vody, dezinfekce pomocí UV lampy a okysličování. Kromě mikroorganismů živících se řasou sehrávají svou roli i vyšší vodní a mokřadní rostliny. Ty odsávají z vody živiny a tím konkurují řasám. Ve správně fungujícím jezírku je výskyt řasy díky těmto opatřením minimální.

Přestože řasa není na pohled přitažlivá, není ani škodlivá. Paradoxně vodě pomáhá okysličováním a indikuje její relativní nezávadnost. Proto je především pocitovým problémem. I v přírodě najdete řasu v každé vodě.

Kvalita vody

Pohled na skimmer sbírající nečistoty z hladiny. Důležitou, i když jak se ukazuje, ne zásadní otázkou je i použitá voda. Při napouštění máme tři možnosti: vodu z vodovodu, studny nebo dešťovou ze střechy, kterou jímáme v podzemním tanku. Nejméně rozpuštěných látek bývá zpravidla ve vodě dešťové. Především by použitá voda neměla být příliš tvrdá, tj. s vysokým obsahem vápníku. Avšak i méně vhodná voda z vodovodu se po delší době v jezírku upraví. Platí důležitá zásada: co nejméně vody z jezírka odebírat a jiné přidávat. Biologická rovnováha se tvoří často velmi dlouho a přimísením nových látek se celý proces naruší a zpomalí. Naše zkušenost ukazuje, že i v jezírcích, které jsme zakládali před mnoha lety, je původní voda bez toho, že by jevila známky znehodnocení.

Technika

Součástí koupacího jezírka je i technologická část. Ta se stará o pohyb vody a její čištění. Nutným vybavením je čerpadlo, filtr a příslušné rozvody a instalace.

Čerpadlo se stará o oběh vody, filtr odstraňuje všechny mechanické nečistoty. Další součásti se starají o úpravu vody. Celý systém může podle zvolené konstrukce pracovat zcela automaticky. Díky nejnovějším technologiím je možné ovládat a kontrolovat jezírko i přes internet, klidně pomocí chytrého telefonu. Řízení všech funkcí má na starosti počítačová jednotka, která se dá libovolně programovat v závislosti na požadavcích zákazníka. Mezi nejběžnější funkce patří časově závislé spouštění a vypínání čerpadla, různé programy pro letní a zimní provoz, hlášení poruch apod.

Těmito opatřeními šetříme majiteli jezírka nejen čas a námahu při údržbě, ale i peníze díky optimální funkci všech zařízení.

Vodní kaskáda s lagunou umístěná ve valu posázeného květinami.