Projekty

Nabízíme kompletní zpracování návrhů zahrad rodinných domů a veřejné zeleně. Součástí projektu je analýza stávajícího stavu, indikace problémových prvků v zahradě a návrh jejich řešení.

Ideový plán zeleně kolem rodinného domu. Čtvercový pozemek má uprostřed dům se zimní zahradou. Nahoře je nepravidelná část s terasou a malým jezírkem s kulatým molem a opěrnou zídkou. Vpravo pravidelná růžová zahrada. Dole mezi vstupem do domu a silnicí se nachází úzká část s pěšinou lemovanou okrasnými záhony. Vlevo vyšší zeleň odděluje pohled od souseda.

Soukromá zahrada

Zahrada plní celou řadu funkcí, které se odvíjejí od idey architekta a představ a zájmů majitele. Při pobytu na zahradě je důležité navození pocitu krásy, klidu a odpočinku. Zároveň zahrada může být i prostorem vhodným pro aktivity jako je rekreační sport nebo pěstování vlastní zeleniny, bylinek či ovoce. Úkolem architekta je skloubit tyto požadavky do funkčního a estetického celku.

Veřejná zeleň, parky a městské zahrady

Půdorys veřejného parku v Praze podle idey architekta. Dominantou parku jsou pravidelné výsatby vyšších dřevin v řadách. V severní části se nachází okrasné jezírko s klidovou zónou pro návštěvníky. Při návrhu je nutné vnímat odlišné nároky veřejného prostranství a jiný způsob užívání než u soukromých zahrad. Mísí se tu mnoho aspektů, sahajících od historických kořenů daného místa až po současné využití takového prostoru. Přitom je nezbytné vnímat jak tradiční hodnotu veřejného prostranství, tak změny, které s sebou přináší současná doba a nový životní styl. Architektonické ztvárnění veřejné zeleně by mělo přinést novou hodnotu pro všechny uživatele a posílit jejich vztah k danému místu.

Ukázky analýzy a řešení problémů v zahradě

Při návrhu zahrady je třeba přistupovat ke každé otázce i požadavku individuálně. Tomu se musí přizpůsobit metody a forma plánování. Hluk, vítr, prach a rušivé pohledy z okolí jsou typické problémy dnešních pozemků. Zahrada by měla být oázou, která svým obyvatelům poskytne dostatek klidu a soukromí. V následujících ukázkách představujeme výběr několika možností řešení.

Rekonstrukce prvorepublikové zahrady

V případě rekonstrukce domu a zahrady na okraji menšího města bylo třeba vyřešit především nedostatečné odclonění od sousedů. Kromě pohledových bariér ze zeleně byly též navrženy nové plochy pro okrasné a ovocné dřeviny a záhony pro zeleninu. Výsledkem jednotlivých analýz je ideový návrh, který slouží jako podklad pro osazovací plán.

Půdorys pozemku s domem ve čtyřech vyobrazení z nichž každé řeší specifickou situaci.

Daleké výhledy do zeleně

Nejvýznamnější pohledová propojení z domu a teras do zahrady. Cílem je dosáhnout co nejlepší kompozice tak, aby byla zahrada z různých bodů co nejpůsobivější.

Vlevo černobílý plán domu se zahradou a jezírkem se zvýrazněnými a popsanými pohledy. Vpravo tentýž plán v barvě ve formě idey architekta.

Labyrint podzemních rozvodů

Součástí plánování může být i návrh rozmístění inženýrských sítí na zahradě. Zejména rozvody elektriky, vody, závlahy, plynu apod. Rozvody je třeba respektovat při návrhu osazovacího plánu. Tomu odpovídá i podoba ideového návrhu.

Vlevo černobílý plán domu s garáží, rozsáhlou zahradou a jezírkem. V obrázku jsou barevně vyznačené rozvody. Vpravo barevný ideový návrh téže situace.

Řešení terénu na zahradě

Svažující se terén k jezírku je vymodelován do dvou malých teras s molem a pěšinou které jsou spojeny dvěma kamennými zídkami. Práce s terénem je jednou z nejdůležitějších fází zakládání zahrady. Řešení terénu by mělo být plánováno v součinnosti se zahradním architektem již od projektové přípravy domu. Schody, terasy, zlomy a svahy je třeba do návrhu zakomponovat včas tak, abyste se mohli pohodlně a bezpečně pohybovat mezi domem a zahradou.

Výběr rostlin a osazovací plán

Vedle ideového návrhu je nejvýznamnější osazovací plán, který udává konkrétní počty a druhy navrhovaných rostlin na určitá místa na zahradě. Součástí osazovacího plánu je detailní seznam rostlin se všemi potřebnými údaji včetně velikosti, barvy a doby kvetení rostliny.

Vlevo schématicky vyznačené rostliny na pomocné metrové mřížce. Vpravo ideový návrh v plné barvě.

Specifické požadavky majitelů - jako je například golfové jamkoviště na zahradě - vyžadují od zahradnícho architekta netradiční přístup.

Vlevo nahoře opět osazovací plán. Vlevo dole dvě vyvýšeniny v řezu. Vpravo nahoře ideový návrh tréningového golfového hřiště. Vpravo dole čelní pohled na oplocení z kombinace gabionů a živého plotu. Pod ním řez terénem představující grýn s golfovou jamkou.

Varianty jedné zahrady

Architektonické ztvárnění pozemku může mít mnoho podob. Zaměřit se můžeme na různá témata. Například ekologie, geometrická zahrada nebo asijská zahrada.

Jedna situace ve třech variantách. Vlevo přírodní koupací jezírko, kus louky a zatravněná střecha garáže. Veprostřed pravidelná, symetrická zahrada s bazénem. Vpravo soustava koupacího a okrasného jezírka spojené potokem. Ve vzdáleném koutu zahrady se nachází čajový altánek.